top of page
ฉากไลฟ-07.png

GIVE SPACE

Personalities

GIVE SPACE เราคือ

ศูนย์การเรียนรู้เสริมทักษะนอกห้องเรียน มาที่นี้ เรียนครบจบในที่เดียว!

ทำไมต้องเลือก GIVE SPACE

Reward-PNG-Transparent-Image.png

ประสบการณ์กว่า 10 ปี
ในด้านการศึกษา

istockphoto-1439985963-612x612_edited.png

คลาสเรียนที่หลากหลาย
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

2858341.png

ใส่ใจบริการทุกครอบครัว
CUSTOMER CENTRIC

ผังงาน-03.png

มีสถานที่รองรับ
 สถานที่สะดวกสบาย

bottom of page