top of page
ffss.jpg

OUR COURSES " BABY "

Age: 4-12 Months / 13 Months-2 ปี     

         สำหรับเด็กวัยนี้ :  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการทางด้านสมอง และทักษะด้านต่างๆ  GIVE SPACE ตระหนักดีว่าเด็กในช่วงวัยนี้จะเริ่มรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กจะเรียนรู้ และต้องการจัดการทุกสิ่งด้วย

ตัวเอง ขยับแขนขาแรงขึ้น ยกศีรษะขึ้นเองได้ ใช้แขนยันตัวเองขึ้นมาได้เมื่อต้องนอนคว่ำหน้า เริ่มให้ความสนใจกับของเล่น และเริ่มจดจำสิ่งที่เห็นบ่อยๆ ได้ดี ที่ GIVE SPACE น้องสามารถเรียนว่ายน้ำได้ ตั้งแต่ LEVEL 1 - 2 

  • โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

  • โรงเรียนสอนดนตรี

  • โรงเรียนสอนภาษา

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

PRIMARY Focus (จุดประสงค์หลัก) :เพื่อการปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยกับทักษะใหม่ๆ ของนักเรียน     PARENT Goals (เป้าหมายของผู้ปกครอง) ✔ เรียนรู้ท่าอุ้มประคองทารกที่ถูกต้องในน้ำ ✔ ช่วยลูกเรียนรู้เทคนิคและควบคุมการหายใจ ✔ มีความมั่นใจในการช่วยเหลือลูกในน้ำ     STUDENT Goals (เป้าหมายของนักเรียน) ✔ ปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งในน้ำและบริเวณสระน้ำ ✔ เรียนรู้วิธีการกลั้นหายใจอย่างธรรมชาติเข้าใจแหล่งที่มาของอากาศ ✔ การดำน้ำเบื้องต้น ✔ การพักโดยการนอนหงาย

press to zoom

press to zoom

press to zoom

PRIMARY Focus (จุดประสงค์หลัก) :เพื่อการปรับตัวและสร้างความคุ้นเคยกับทักษะใหม่ๆ ของนักเรียน     PARENT Goals (เป้าหมายของผู้ปกครอง) ✔ เรียนรู้ท่าอุ้มประคองทารกที่ถูกต้องในน้ำ ✔ ช่วยลูกเรียนรู้เทคนิคและควบคุมการหายใจ ✔ มีความมั่นใจในการช่วยเหลือลูกในน้ำ     STUDENT Goals (เป้าหมายของนักเรียน) ✔ ปรับตัวให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งในน้ำและบริเวณสระน้ำ ✔ เรียนรู้วิธีการกลั้นหายใจอย่างธรรมชาติเข้าใจแหล่งที่มาของอากาศ ✔ การดำน้ำเบื้องต้น ✔ การพักโดยการนอนหงาย

press to zoom
1/3

AQUA-TOTS SWIM SCHOOLS

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

 

คลาสเรียนว่ายน้ำสำหรับทารกและผู้ปกครอง

 

 LEVEL 1 TADPOLES  อายุ 4 เดือน - 12 เดือน

เรียนครั้งละ 30 นาที

 เลือกเวลาเรียนได้ 1 - 3 วัน / สัปดาห์

เรียนว่ายน้ำพร้อมผู้ปกครอง (4 คู่ : ครู 1 คน)

PRIMARY Focus (จุดประสงค์หลัก) :เพื่อ สร้างขอบเขต บริเวณสระน้ำและ วิธีการที่ปลอดภัยในการหาอากาศหายใจเมื่ออยู่ในน้ำ     PARENT Goals (เป้าหมายของผู้ปกครอง) ✔  การช่วยให้ลูกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้สระน้ำโดยการสร้างขอบเขตที่ชัดเจน ✔  การเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการให้ลูกดำน้ำ ✔  การเรียนรู้วิธีการอุ้มประคองลูกในท่าที่ถูกต้อง     STUDENT Goals (เป้าหมายของนักเรียน) ✔  เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวและขอบเขตของสระว่ายน้ำ ✔  เรียนรู้วิธีการเตะขา ✔  เรียนรู้วิธีการหาอากาศหายใจ ✔  มีความสามารถในการดำน้ำอย่างปลอดภัย

press to zoom

press to zoom

press to zoom

PRIMARY Focus (จุดประสงค์หลัก) :เพื่อ สร้างขอบเขต บริเวณสระน้ำและ วิธีการที่ปลอดภัยในการหาอากาศหายใจเมื่ออยู่ในน้ำ     PARENT Goals (เป้าหมายของผู้ปกครอง) ✔  การช่วยให้ลูกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้สระน้ำโดยการสร้างขอบเขตที่ชัดเจน ✔  การเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการให้ลูกดำน้ำ ✔  การเรียนรู้วิธีการอุ้มประคองลูกในท่าที่ถูกต้อง     STUDENT Goals (เป้าหมายของนักเรียน) ✔  เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวและขอบเขตของสระว่ายน้ำ ✔  เรียนรู้วิธีการเตะขา ✔  เรียนรู้วิธีการหาอากาศหายใจ ✔  มีความสามารถในการดำน้ำอย่างปลอดภัย

press to zoom
1/3

AQUA-TOTS SWIM SCHOOLS

โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

 

คลาสเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กและผู้ปกครอง

 

 LEVEL 2 - MINNOWS  อายุ 13 เดือน - 2.5 ปี

เรียนครั้งละ 30 นาที

 เลือกเวลาเรียนได้ 1 - 3 วัน / สัปดาห์

เรียนว่ายน้ำพร้อมผู้ปกครอง (4 คู่ : ครู 1 คน)

 

Teenager &Adult
Toddler
สอนว่ายน้ำ
bottom of page