• โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

-

  • โรงเรียนสอนดนตรี

-

  • โรงเรียนสอนภาษา

Age: 12 Years - Adult

Children from 12 years old have the ability to understand things. Can by comparing examples of thinking, starting to use logical reasoning Have the ability to prioritize and connect information about the collective experience. Understand the sustainability of objects, organize, group and replace or replace them with different objects. Expand curiosity More and more things are explored around you, curiosity is not expressed in the form of play. But it will be exploration and experiment In the way of thinking and using more intelligence

OUR COURSES " TEENNAGER & ADUIT "

-

  • โรงเรียนสอนว่ายน้ำ

-

  • โรงเรียนสอนดนตรี

-

  • โรงเรียนสอนภาษา

logo%20aqua-tots_edited.png
MULINO.png

1/2

AQUA-TOTS SWIM SCHOOLS

Swimming school

Classes pool LEVEL 3 LEAPFROGS - LEVEL 8 STINGRAYS / SWIM CLUB & SWIM TEAMS.

All ages can be found according to swimming ability and experience.

Each lesson is 30 minutes.

✔ You can choose the study time from 1 - 3 days / week.

 

1/3

MULINO SCHOOLS

International Music School / Singing / Art

All types of international music

Piano, violin, singing lessons, drums, ukulele, electric bass, cello (Folk, Classic, E-Guitar)

Singing

Art to paint and create clay.

✔ Can study both Private & Group

81331414_2591976150856181_80074363311541
81331414_2591976150856181_80074363311541

1/6

M STUDIO BY MULINO

Cover dance school for hip hop, ballet, taekwondo and yoga.

All types of beats

Ballet

Taekwondo

Yoga

✔ Can study both Private & Group

1/2

KID HERO

โรงเรียนสอนเสริมทักษะศตวรรษ์ที่ 21 (21st Centuryskills)

✔ อายุตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

✔ เสริมทักษะการแก้ไขปัญหา และความเป็นผู้นำ

 สอนผ่านการทำกิจกรรม เช่นกิจกรรมค่ายเสริมทักษะผู้นำค่าย

✔ กิจกรรมการเขียนโปรแกรม Coding

✔ เรียนเป็น Group

LOGO M.png
KID HERO.png
Kid
Baby