ค้นหา

ก้าวสู่ยุค AI นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ Robotic คลาสเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค.

💡มาก้าวสู่ ยุค AI “นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์” ไปพร้อมกัน

เรียน AI จากการสร้างหุ่นยนต์ได้จริงหรือ?

.

🪐เมื่อหลายปีก่อน ประเทศจีนมีการเปิดตัว หุ่นยนต์ AI ตัวแรกของโลก AI คือโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด คิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ การที่เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่เล็กๆ เข้าใจพื้นฐานของ AI ย่อมได้เปรียบกว่าแน่นอน และยังสามารถต่อยอดอนคตได้อีกด้วย

.


✅ เน้นเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ สามารถเรียนได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

✅ ครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การสอนยาวนานกว่า 10 ปี

✅ ได้เสริมทักษะ 21st-Century Skill

✅ ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการโดยไม่ปิดกัน idea

✅ พัฒนาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิศกรรมพื้นฐาน

✅นำไปต่อยอดคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อ แก้ปัญหาในการทำงานด้านต่างๆ