ค้นหา

การเล่นเปียโนมีประโยชน์กับเด็กๆ อย่างไร ?🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹🎹

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค.

การเล่นเปียโน นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของร่างกายแล้ว ยังมีประโยชน์ในเรื่องของความจำ พัฒนาอารมณ์ เสริมสร้างสุนทรียศาสตร์ และระบบประสาทสัมผัสของทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา


การเล่นเปียโน

การได้เล่นเปียโนช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสในหลายด้าน เช่น สมองสั่งการ ตามองไปที่ตัวโน้ต มือซ้ายสัมผัสบนคีย์ หูฟัง และเท้าที่ควบคุมความสั้นยาวของเสียง ด้วยวิธีการเล่นของเปียโนเช่นนี้ ทำให้สมองทั้งสองข้างได้พัฒนาไปพร้อมกัน จึงทำให้สมองของเด็กที่เล่นเปียโนแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่โดดเด่นมากขึ้น เด็กที่เรียนเปียโนได้สักระยะหนึ่งจะพัฒนาคลังคำศัพท์และจดจำศัพท์ได้ดีกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันที่ไม่ได้เรียนดนตรี รวมถึงยังมีทักษะในการทำงานหลายอย่าง เช่น ทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น


ข้อดีการเล่นเปียโน

  • ประสานการและควบคุมการสัมผัสของร่างกาย

  • ฝึกความมีระเบียบวินัย อดทน อย่างสม่ำเสมอ

  • สร้างสมาธิ พัฒนา สติปัญญา ควบคุมอารมณ์และความรู้สึก

เคยสังเกตไหมว่า นักเปียโนหลายคนจะมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี เนื่องจากการเรียนเปียโนต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ บวกกับการแก้ปัญหา อดทน รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีไปพร้อมกัน